Konferencja podsumowująca projekt

 
2011-12-20 11:50:53

16 grudnia 2011 r. w godz. od 17.00 do 20.00 w Restauracji Hermina przy ulicy Bieszczadzkiej 1 w Krośnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Specjalista handlu międzynarodowego -II edycja".

 
Konferencję zaineugurował Prezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej – Pan Grzegorz Kubal oraz Koordynatorka projektu – Pani Ewa Lech.
Po uroczystym rozpoczęciu wystąpiła Koordynatorka projektu  prezentując przybyłym gościom rezultaty osiągnięte w ramach projektu „Specjalista handlu międzynarodowego -II edycja" oraz przybliżyła zagadnienia związane z jedną z naczelnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej jaką jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
Szczególnym gościem konferencji była Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska, która poruszyła temat obecności kobiet w polityce i życiu publicznym.
Na zakończenie Pan Dominik Łazarz, dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wygłosił prelekcję o trendach występujących na polskim i światowym rynku pracy.   
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła Beneficjentów Ostatecznych, którzy uczestniczyli w projekcie oraz przedstawicieli m.in. szkół, przedsiębiorstw i instytucji rynku pracy.
 
 
Projekt i wykonanie GERCO