Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2011-09-02 11:18:11

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z prowadzeniem postępowania PIG/POKL/8.1.1/563/V-VIII w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest przeprowadzenie egzaminów międzynarodowych TELC The European Language Certificates na różnych poziomach zaawansowania: A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 dla uczestników projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja”.

 

W związku z prowadzeniem postępowania w trybie zasady konkurencyjności nr PIG/POKL/8.1.1/563/V-VIIII, którego przedmiotem jest przeprowadzenie egzaminów międzynarodowych TELC The European Language Certificates na różnych poziomach zaawansowania: A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 dla uczestników projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja” zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Łącznie wpłynęły 2 oferty.
 
Jako najkorzystniejsza została wybrana Ofertazłożona przez firmę LEKTOR mgr Maryla Paradysz (38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41/38), która otrzymała łącznie 100 punktów:
- Kryterium I – cena oferty brutto - 70 pkt.
- Kryterium II – zorganizowanie potencjalnym kandydatom bezpłatnego próbnego egzaminu – 20 pkt.
- Kryterium III – miejsce zorganizowania egzaminów – 10 pkt.
 
Projekt i wykonanie GERCO