ZAPYTANIE OFERTOWE NR PIG/POKL/8.1.1/V-VIII

 
2011-08-24 11:24:28

Zapytanie ofertowe dla wartości zamówienia powyżej 14 tys. EUR, którego przedmiotem jest przeprowadzenie egzaminów międzynarodowych TELC The European Language Certificates na różnych poziomach zaawansowania: A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 dla uczestników projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja”.

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, którego przedmiotem jest przeprowadzenie egzaminów międzynarodowych TELC The European Language Certificates na różnych poziomach zaawansowania: A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 dla uczestników projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja”.

Ofertę można złożyć w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej (38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 14) do dnia 2.09.2011 do godz. 10.00.
 Zapraszam do zapoznania się z ofertą, która jest dostępna w zakładce Formularze do pobrania oraz w biurze Podkarpackiej Izby Gospodarczej i na stronie internetowej: www.pigkrosno.pl.  
 
 
Projekt i wykonanie GERCO