Informacje o egzaminach międzynarodwych z języka angielskiego

 
2011-05-05 21:59:23

W maju odbędą się zaplanowane w ramach projektu międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego

Egzaminy odbędą się w następujących terminach:

1. Egzamin pisemny BEC Higher  - 21 maj 2011 r., godz. 9.00-12.30.
2. Egzamin ustny BEC Higher  - 21 maj 2011 r., godz.12.45-13.50.

3. Egzamin pisemny BEC Vantage - 28.05.2011 r., godz. 9.00-12.00.
4. Egzamin ustny BEC Vantage - 21.05.2011 r., godz. 14.00-16.20.

5. Egzamin pisemny BEC Preliminary - 14.05.2011 r., od godz. 9.30.
6. Egzamin ustny BEC Preliminary - 14.05.2011 r., od godz. 12.30.
 

Wszystkie egzaminy odbędą się w PWSZ w Krośnie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.

 
Projekt i wykonanie GERCO