Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2011-04-12 12:57:05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z prowadzeniem postępowania PIG/POKL/8.1.1/563/VIII w trybie zasady konkurencyjności na wybór lektora języka rosyjskiego do prowadzenia szkolenia w zakresie języka rosyjskiego z elementami języka biznesowego w ramach projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja” realizowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z prowadzeniem postępowania w trybie zasady konkurencyjności nr PIG/POKL/8.1.1/563/VIII na wybór lektora języka rosyjskiego do prowadzenia szkolenia
w zakresie języka rosyjskiego z elementami języka biznesowego w ramach projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja” zawiadamia się o wyborze najkorzystniejszej oferty.
            Jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta Pani Barbary Węgrzyn (dane adresowe w dyspozycji Zamawiającego)
                                                                                
            W/w Oferta otrzymała ogólną liczbę punktów: 100
W tym:             
- Kryterium I – cena oferty brutto - 70 pkt.
- Kryterium II – doświadczenie – 30 pkt.
 
Projekt i wykonanie GERCO