Od 1 marca rozpczynamy II turę rekrutacji w ramach projektu "Specjalista handlu międzynarodowego - II edycja"

 
2011-02-18 13:11:58

Rekrutacja potrwa do 25 marca br.

CHCESZ ZWIĘKSZYĆ SWOJE KOMPETENCJE JĘZYKOWE
I ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE
NA STANOWISKU SPECJALISTA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO?

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza osoby pracujące – kobiety i mężczyzn na dofinansowane szkolenia oferowane w ramach projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja”, obejmujące:

1. 100 godzinny kurs języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego zakończony międzynarodowym egzaminem.
2. Techniki sprzedaży – 16 godzinne warsztaty.
3. Negocjacje handlowe – 16 godzinne warsztaty.
4. Handel zagraniczny – 16 godzinne warsztaty.

Każdy uczestnik będzie zobligowany do uczestniczenia we wszystkich ww. szkoleniach.

Atuty naszych szkoleń:
1. Warsztaty organizowane będą w weekendy a kurs językowy będzie się odbywał dwa razy w tygodniu popołudniami po godzinach pracy uczestników, tak aby zajęcia nie kolidowały z obowiązkami związanymi z pracą zawodową.
2. Warsztaty prowadzone będą metodą aktywną by uczestnicy jak najefektywniej mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej.
3. Uczestnicy mają możliwość uzyskać renomowany międzynarodowy certyfikat językowy, którego posiadanie wzmacnia pozycję na rynku pracy.
4. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną i doświadczoną kadrę.

Ponadto atrakcyjność szkoleń podnoszą niskie koszty - osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane będą do wniesienia opłaty w wysokości 10% wartości szkolenia, która wynosi 266,70 zł.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA PROWADZONA JEST
W OKRESIE OD 1 D0 25 MARCA 2011 R.

Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:
I etap - złożenie do 25 marca br. wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
II etap – przystąpienie do językowego testu kontrolnego, który odbędzie się po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

Beneficjenci Ostateczni na etapie rekrutacji muszą spełniać następujące kryteria:
1. Zamieszkiwać na Podkarpaciu i mieć zameldowanie na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego lub na terenie miasta Krosna.
2. Posiadać status osoby zatrudnionej w branży handlowo – usługowej.
3. Posługiwać się jednym z trzech języków obcych (angielski, niemiecki lub rosyjski) na poziomie wyższym niż podstawowy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej projektu www.specjalista.pigkrosno.pl oraz w biurze projektu.
Istnieje możliwość zorganizowania grupy szkoleniowej również poza Krosnem w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób.

Biuro projektu:
ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno
Biuro projektu czynne codziennie od 8.00 do 16.00. W okresie rekrutacji we wtorki i czwartki od 8.00 do 18.00.
Kontakt: Ewa Lech, Elżbieta Zajdel, tel. 134323447/134369590;
e-mail: e.lech@pigkrosno.pl; e.zajdel@pigkrosno.pl
 

 
Projekt i wykonanie GERCO