Wyniki złożenia ofert na przeprowadzenie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego

 
2011-01-18 10:18:16

 

W dniu 17 stycznia 2011 r. o godzinie 12.00 upłynął termin składania ofert na przeprowadzenie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego Business English Certificate dla uczestników projektu „Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja”.
Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta wraz z wymaganymi załącznikami, która spełnia wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym, złożona przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie.
W związku z powyższym z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na przeprowadzenie egzaminów.
 
Projekt i wykonanie GERCO