Wyniki rekrutacji "Specjalista handlu międzynarodowego - II edycja"

 
2010-10-27 15:18:59

Zapraszam do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do projektu

Lista znajduje się w zakładce "Formularze do pobrania" .

Do projektu zostało zakwalifikowanych 56 osób.

Jednocześnie informuję, iż osoby te są zobligowane do wniesienia częściowej odpłatności za udział w projekcie tj. 266,70 zł stanowiącej 10% faktycznych kosztów organizacji szkoleń.

Termin płatności jest do 4 listpada 2010. Wzór formularza z numerem konta oraz tytulem przelewu można pobrać z zakładki "Formularze do pobrania".

Zajęcia rozpoczną się 8-9 listopada. Dokładny harmonogram zostanie zamieszczony jeszcze w tym tygodniu na stronie internetowej projektu.

 
Projekt i wykonanie GERCO