Rusza nowa edycja projektu "Specjalista handlu międzynarodowego"

 
2010-08-30 14:43:14

Uprzejmie informujemy, iż od 1 września 2010 r. rozpoczynamy realizację projektu "Specjalista handlu międzynarodoweg" - II edycja".

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektem „Specjalista handlu międzynarodowego” wśród osób pracujących Podkarpacka Izba Gospodarcza odpowiadając na potrzeby pracowników lokalnego rynku pracy w 2009 roku złożyła projekt do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i otrzymała dofinansowanie na realizację drugiej edycji „Specjalisty handlu międzynarodowego”.


„Specjalista handlu międzynarodowego – II edycja” to przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.


Celem projektu „jest dostosowanie do grudnia 2011r. kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 100 pracujących osób dorosłych z terenu powiatów: krośnieńskiego, miast Krosna i jasielskiego do potrzeb pracodawców w regionie.
Łącznie w projekcie zostanie zrekrutowanych 112 osób. Podobnie jak w pierwszej jego edycji BO wezmą udział w szkoleniach z modułu językowego z elementami języka biznesowego (do wyboru język angielski, niemiecki lub rosyjski) oraz szkoleniach z modułu teoretycznego (techniki sprzedaży, negocjacje handlowe, handel zagraniczny).
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2011 r. na podstawie umowy UDA- WND-POKL.08.01.01-18-563/09-00 zawartej w dniu 30.12.2009 r. pomiędzy Podkarpacką Izbą Gospodarczą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Biuro projektu zostanie zlokalizowane w Krośnie w siedzibie Wnioskodawcy tj. w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej przy ulicy Lewakowskiego 14. Wszelkie informacje na temat realizowanego projektu będą zamieszczane na stronie internetowej: www.specjalista.pigkrosno.pl.
 

Proces rekrutacji do projektu odbędzie się w październiku br.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie już dzisiaj serdecznie zapraszam!

 

Ewa Lech
Koordynator projektu

 
Projekt i wykonanie GERCO