Formularze do pobrania
Dokumenty programowe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szczegółowy Opis Priorytetów

Zapytanie ofertowe - egzaminy TELC z języka rosyjskiego


Przydatne linki
http://www.efs.gov.pl   Europejski Fundusz Społeczny
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl   Fundusze Strukturalne - serwis informacyjny MRR
http://www.mrr.gov.pl   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://pigkrosno.pl   Podkarpacka Izba Gospodarcza
http://www.ngo.pl   Portal organizacji pozarządowych
http://nowyzawod.pigkrosno.pl   Projekt "Nowy zawód - nowe perspektywy"
http://www.rcie.rzeszow.pl   RCIE Rzeszów
http://www.wup-rzeszow.pl   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
http://pokl.wup-rzeszow.pl/   WUP w Rzeszowie - portal IP POKL
 
Projekt i wykonanie GERCO